Đây là tuyến có nhiều người dân, du khách qua lại, đề nghị chính quyền và các cơ quan liên quan sớm kiểm tra, khắc phục sự cố trên (ảnh).

Bảng tên đường sắp đổ - Ảnh 1.

Tin-ảnh: H.Thương