chương trình… của khu phố mà trở thành nơi cho đội quân tiếp thị dán quảng cáo. Hết quảng cáo này đến quảng cáo khác dán chồng lên nhau lem luốc (ảnh). Người dân mong mỏi UBND phường 3 cần nhanh chóng chỉ đạo khu phố 1 ra quân dọn dẹp để bảng thông tin trở về đúng chức năng của nó.

Bảng thông tin khu phố thành nơi quảng cáo - Ảnh 1.

Tin-ảnh: T.Đ.Quang