Cháu Nguyễn Đình Nhật Huy
Ai biết cháu ở đâu, vui lòng liên hệ:

Cô Soan: 0949 351 395.

Hoặc: Bảo vệ Công viên Đầm Sen.

Hoặc số điện thoại: 0913 828 614  -  0903 007 574.

Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ!