Biển báo giao thông “thành” biển quảng cáo

Hình ảnh này cũng xuất hiện khá phổ biến ở nhiều tuyến đường của TP HCM. Trong khi đó, biển báo giao thông là một trong những công trình báo hiệu đường bộ quan trọng, giúp người tham gia giao thông chấp hành các quy tắc, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Luật pháp cũng đã nghiêm cấm, trong đó có cả việc xử phạt tiền và buộc dỡ bỏ các biển quảng cáo xâm phạm biển báo giao thông nhưng dường như hành vi này ít được các cơ quan chức năng quan tâm, xử lý.

Tin-ảnh: T.Thảo