Nhiều người cho rằng việc hạn chế du khách, phương tiện trong lúc sửa chữa là phù hợp nhưng các biển báo dùng từ “cấm” nghe có vẻ nặng nề. Nên chăng thay bằng những từ khác nhẹ nhàng, thân thiện hơn, như: “Xe máy không đi qua quảng trường”, “Khu vực không bán hàng rong” (ảnh)…

Biển cấm thiếu thân thiện

Ngoài ra, những tấm biển tròn, vuông, cao, thấp trông không đẹp mắt. Nếu thay bằng những “hàng rào” inox đều nhau, có chiều cao vừa đủ bước chân người bước qua và cản bánh xe của các phương tiện thì hay hơn.

Tin-ảnh: M.Thanh