Biến chân cầu thành bãi rác - Ảnh 1.

Luật về bảo vệ môi trường đã quy định khá rõ về việc cấm xả rác bừa bãi cũng như mức xử phạt. Đề nghị các cơ quan liên quan có biện pháp kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm để chấm dứt tình trạng này.

Tin-ảnh: T.Thảo