Trung tâm Quản lý điều hành xe buýt TPHCM cho biết đang đề nghị Khu Quản lý đường bộ số 2 cắt đoạn rào chắn trước nhà chờ xe buýt này, giúp hành khách ra vào dễ dàng hơn khi chờ xe.

Tin - ảnh: X.Danh