Ông Nguyễn Hà Vĩnh Trường, Phó Chủ tịch UBND phường 13, trả lời: Căn cứ vào biên bản kiểm tra công trình xây dựng của Đội Thanh tra địa bàn quận Bình Thạnh vào các ngày 8-7, 20-8, 20-10-2015 ghi nhận từ lúc công trình xây dựng nhà bắt đầu thi công cho đến lúc xong phần thô, công trình thi công đúng theo nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp.

Tuy nhiên, tại biên bản kiểm tra công trình ngày 21-12-2015, công trình xây dựng nhà số 445/26/4D Nơ Trang Long đã vi phạm xây dựng. Đội Thanh tra địa bàn quận Bình Thạnh đã buộc chủ đầu tư tháo dỡ phần vi phạm nhưng chủ đầu tư chỉ tháo dỡ mái ngói, còn để lại khung sắt trên cửa sổ. Đội Thanh tra địa bàn quận Bình Thạnh đã yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục tháo dỡ phần còn lại. Các nội dung khiếu nại khác của bà Hiền và bà Thức đề nghị gửi đơn đến UBND quận Bình Thạnh để được giải quyết theo thẩm quyền.

T.Hoàng