Ông Giáp Đức Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường 3, cho biết: “Chúng tôi sẽ cho người kiểm tra, xử lý việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường ở đây, đồng thời chỉ đạo lực lượng dân phòng, thanh tra xây dựng phối hợp với công an phường chốt trực, không để tình trạng này tiếp diễn”.

D.Xuân