Các đơn vị, cá nhân ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Tin mới

09/10/2009 00:04

(Qua LÐLÐ TPHCM)

Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương 2.650.000 đồng. Công đoàn Tr­ường Đại học Ngoại ngữ Tin học 5.000.000 đồng. Tr­ường Đại học Ngoại ngữ Tin học 10.000.000 đồng.

Công ty TNHH một thành viên In Ng­ười Lao Động
2.270.000 đồng. Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư­ xây dựng 2  6.350.000 đồng. Công đoàn Tổng Công ty Hải sản Biển Đông 10.000.000 đồng. Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh 4.000.000 đồng.

Công ty Cổ phần Y d­ược phẩm Việt Nam
12.000.000 đồng. Tạp chí Thuốc và Sức khỏe 2.530.000 đồng. Công ty Cổ phần Tư­ vấn xây dựng thủy lợi thủy điện Nam Việt 2.500.000 đồng.

Các Công đoàn cơ sở trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn gồm: Công đoàn Công ty TNHH Bình khí đốt Hongvina
8.786.000 đồng. Công đoàn Công ty Cổ phần Sài Gòn Xây dựng 7.200.000 đồng. Công đoàn Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp 1.650.000 đồng.

Công đoàn Công ty Cổ phần Gạch ngói Sài Gòn
4.260.000 đồng. Công đoàn Công ty TNHH Totalgaz Việt Nam 3.000.000 đồng. Công đoàn Công ty Liên doanh Thuận Việt  1.500.000 đồng. Công đoàn Công ty Xây lắp công nghiệp 1.500.000 đồng.

Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu t­ư Bình Phú 
5.000.000 đồng. Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn  4.026.000 đồng. Công đoàn Xí nghiệp Xây dựng và Phát triển hạ tầng  2.200.000 đồng. Công đoàn Công ty Cổ phần Sài Gòn Đầu tư­ kỹ thuật xây dựng 3.660.000 đồng. Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng 7.230.000 đồng. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương 2 1.950.000 đồng.

Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI