- Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Công ty Công trình giao thông công chánh Q.5-TPHCM, trả lời: Do quy hoạch chi tiết 1/500 tại khu dân cư Vĩnh Lộc đã được UBND Q.Bình Tân điều chỉnh theo Quyết định số 10287 ngày 23-9-2009 nên việc lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải điều chỉnh theo hướng quy hoạch mới.
 
 Hiện nay công ty đang tiến hành khảo sát, đo đạc, xác định lại vị trí, diện tích ranh đất để bổ sung hoàn tất việc lập thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền liên quan xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty sẽ thông báo cho ban quản lý chung cư để liên hệ lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho các hộ tại chung cư trên.