Năm nay là năm đầu tiên Tu viện Chân Nguyện của người Việt (Canada) tổ chức văn nghệ mừng xuân với « nghệ sĩ » đều là phật tử người Việt. Thầy trụ trì viết thư pháp tặng người viếng tu viện. Phật tử bán thức ăn chay để làm từ thiện…
 

Thầy trụ trì tu viện viết thư pháp tặng khách viếng


 
Táo quân dâng sớ lên ngọc hoàng 
 
 
Múa lân mừng xuân

 
Bán thức ăn chay tại tu viện cho khách viếng
Ngọc Lê (Vancouver-Canada)