Chướng ngại vật nguy hiểm - Ảnh 1.

Khi mở rộng và nâng cấp đường nhưng chân trụ vẫn không được đập bỏ (ảnh). Theo người dân phản ánh, những "bàn chông" này tồn tại gần cả năm nay nhưng đơn vị thi công vẫn chưa xử lý.

Tin-ảnh: T.Hương