Quỹ Từ thiện tình thương TP HCM thành lập vào tháng 5-2012, hoạt động theo nguyên tắc chi phí quản trị bằng 0, toàn bộ tiền đóng góp của nhà hảo tâm được chuyển cho người thụ hưởng. Quỹ được quản lý, giám sát tài chính, kiểm toán bởi Công ty Ernst & Young.

Cơm 2.000 đồng đạt mốc 1 triệu suất ăn

Đã có hơn 8.000 lượt nhà hảo tâm đóng góp 18,6 tỉ đồng và rất nhiều hiện vật, thực phẩm, mặt bằng… cho quỹ trong thời gian qua.

Ngoài suất ăn giá rẻ “cơm 2.000”, Quỹ Từ thiện tình thương TP HCM còn tổ chức các hoạt động trợ giúp y tế cho người nghèo, như: Ngăn ngừa trốn viện, đừng tuyệt vọng… cùng các dự án giáo dục “Em đến trường”, “Lớp học tình thương”…

“Chúng tôi xin cám ơn các nhà hảo tâm, tình nguyện viên đã góp tiền của, công sức cho quỹ; các chủ nhiệm quán, chủ nhiệm dự án đã vượt qua rất nhiều khó khăn, tận tâm, tận lực để điều hành các dự án cơm 2.000 đồng, y tế, giáo dục. Chúng tôi cũng trân trọng cám ơn Công ty Kiểm toán Ernst & Young đã hỗ trợ kiểm toán toàn bộ hoạt động của quỹ cũng như các cơ quan truyền thông, báo chí đã đưa tin bài về hoạt động cơm 2.000, giúp lan tỏa lòng nhân ái đến với cộng đồng” - đại diện Quỹ Từ thiện tình thương TP HCM phát biểu nhân đạt mốc 1 triệu suất ăn.

Quỹ Từ thiện tình thương TP HCM đang chuẩn bị khai trương quán Nụ Cười 7 và thử nghiệm chương trình tín dụng vi mô “Vay vốn xóa nghèo”.

Tin-ảnh: H.Lý