Cổng KCN Sóng Thần nhếch nhác - Ảnh 1.

Cổng KCN Sóng Thần nhếch nhác

Bảng gắn tên các công ty cũng đã bay màu, phía trên có dây leo bao trùm dây điện, dây cáp rất nguy hiểm.

Tin-ảnh: H.T.Hùng