Cột gắn biển tên đường xiêu vẹo - Ảnh 1.

Đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục, sửa lại cột gắn biển tên đường này để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.

Tin-ảnh: T.Thảo