Cửa hầm chui luôn ngập rác - Ảnh 1.

Đề nghị chính quyền địa phương có giải pháp cứng rắn và quyết liệt hơn với các trường hợp vi phạm để xóa sổ "điểm đen" rác thải nơi hầm chui này.

Tin-ảnh: Đ.Đức