Thành lập ngày 10-12-1945 tại Long An, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã lập nên những chiến công hiển hách trong thời chiến cũng như chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc trong thời bình. Nhằm ghi lại những hình ảnh hào hùng của lực lượng này, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trung Trực đã thực hiện bộ ảnh "Hào khí miền Đông" gửi dự thi cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc".

CUỘC THI ẢNH THIÊNG LIÊNG CỜ TỔ QUỐC: Hào khí miền Đông - Ảnh 1.

Chuẩn bị khí tài huấn luyện

CUỘC THI ẢNH THIÊNG LIÊNG CỜ TỔ QUỐC: Hào khí miền Đông - Ảnh 2.

Thủ trưởng Quân khu kiểm tra công tác huấn luyện tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai

CUỘC THI ẢNH THIÊNG LIÊNG CỜ TỔ QUỐC: Hào khí miền Đông - Ảnh 3.

Sẵn sàng

CUỘC THI ẢNH THIÊNG LIÊNG CỜ TỔ QUỐC: Hào khí miền Đông - Ảnh 4.

Huấn luyện chiến thuật ở Sư đoàn Bộ binh 5

CUỘC THI ẢNH THIÊNG LIÊNG CỜ TỔ QUỐC: Hào khí miền Đông - Ảnh 5.

Chắc tay súng

CUỘC THI ẢNH THIÊNG LIÊNG CỜ TỔ QUỐC: Hào khí miền Đông - Ảnh 6.

Phút giải lao trên thao trường huấn luyện

CUỘC THI ẢNH THIÊNG LIÊNG CỜ TỔ QUỐC: Hào khí miền Đông - Ảnh 7.

Giương cao ngọn cờ thiêng liêng của Tổ quốc

CUỘC THI ẢNH THIÊNG LIÊNG CỜ TỔ QUỐC: Hào khí miền Đông - Ảnh 8.

Nghĩa tình của người lính Miền Đông