CUỘC THI ẢNH “THIÊNG LIÊNG CỜ TỔ QUỐC”: Vùng trời bình yên - Ảnh 1.

Đoàn thuyền đánh cá

CUỘC THI ẢNH “THIÊNG LIÊNG CỜ TỔ QUỐC”: Vùng trời bình yên - Ảnh 2.

Vùng trời Tổ quốc

CUỘC THI ẢNH “THIÊNG LIÊNG CỜ TỔ QUỐC”: Vùng trời bình yên - Ảnh 3.

Song hành

CUỘC THI ẢNH “THIÊNG LIÊNG CỜ TỔ QUỐC”: Vùng trời bình yên - Ảnh 4.

Niềm vui ngày hè

CUỘC THI ẢNH “THIÊNG LIÊNG CỜ TỔ QUỐC”: Vùng trời bình yên - Ảnh 5.

Về đích

CUỘC THI ẢNH “THIÊNG LIÊNG CỜ TỔ QUỐC”: Vùng trời bình yên - Ảnh 6.

Hội làng

Từ ngày 19 đến 24-3, Ban Tổ chức cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” đã nhận được tác phẩm dự thi của các tác giả: Lê Kim Dũng (Đà Nẵng), Lê Đức Bảo (Khánh Hòa), Lê Thanh Hải (Bình Định), Huỳnh Bá Tính (Gia Lai), Vũ Minh Hiển (Hà Nội), Trần Hữu Cường (Đồng Nai), Trương Hải Nguyên (Ninh Thuận), Trương Hoàng Kiệt (TP HCM), Chim Oanh (Hà Giang), Lê Văn Kỳ (Đà Nẵng).