Đã khắc phục bó dây cáp, điện - Ảnh 1.

Sau khi báo phát hành, điện lực địa phương đã cho công nhân đến địa điểm trên để nâng cao và bó buộc dây điện, dây cáp gọn gàng, bảo đảm an toàn (ảnh); đồng thời phát quang những cành cây xanh lòa xòa chạm vào đường dây điện, dây cáp, đề phòng sự cố đường dây bị đứt.

Tin-ảnh: T.Đ.Quang