Điểm tập kết xe rác không hợp lý - Ảnh 1.

Đề nghị chính quyền địa phương sớm tìm địa điểm hợp lý hơn để di dời những xe rác về đó, trả lại cảnh quan môi trường trong lành, sạch sẽ cho khu vực cổng trường, cũng như sự thông thoáng cho lòng đường vốn không lấy gì làm rộng rãi…

Tin-ảnh: Đ.Đức