Đoạn đường nguy hiểm - Ảnh 1.
Đoạn đường nguy hiểm - Ảnh 2.
Tin-ảnh: H.T.Hùng