Dòng kênh rác - Ảnh 1.

 Đề nghị chính quyền địa phương có giải pháp xử lý bởi tình trạng này vừa gây ô nhiễm môi trường vừa là mối nguy hiểm cho người dân sống trong khu vực khi bắt đầu vào mùa dịch sốt xuất huyết.

Tin-ảnh: H.T.Hùng