Nhiều thời điểm do mưa lớn kéo dài, nước ứ đọng nên rất nhiều ngày sau, khu vực trên vẫn chưa rút hết nước (ảnh).

Tin-ảnh: L.T.Kết