Đại diện Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4 (Khu 4) cho biết tuyến đường này do UBND huyện Cần Giờ quản lý. Từ tháng 8-2016, UBND huyện Cần Giờ đề nghị Sở Giao thông Vận tải (GTVT) sửa chữa nhưng do tuyến đường này dài nên chi phí lớn, Sở GTVT chỉ cấp kinh phí duy tu nhỏ. Sau đó, Sở GTVT giao Khu 4 khảo sát vị trí hư hỏng và lên kế hoạch duy tu, hiện đang thực hiện. Đối với các ổ gà phát sinh mới, trách nhiệm quản lý, sửa chữa vẫn thuộc về UBND huyện Cần Giờ.

Tin-ảnh: S.Đông