Theo đại diện UBND phường An Lạc, đường An Dương Vương do Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4 quản lý. Phường sẽ báo cáo lên cấp trên về thực trạng con đường này để có biện pháp giải quyết.
Tin-ảnh: S.Đông