Doanh nghiệp đã nhiều lần kiến nghị Ban Quản lý KCN duy tu những đường bị hư, thậm chí họ đồng ý góp tiền sửa chữa mà vẫn không được thực hiện.

Đường xuống cấp
Tin-ảnh: B.Nghi