Đường xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, một số nắp cống bị bể nằm cạnh đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng sớm sửa chữa đường để người dân đi lại được an toàn, thuận lợi.

Tin-ảnh: S.Minh