Theo đó, ngoài quân nhân dự bị thì gia đình của họ cũng được hưởng trợ cấp, cụ thể:160.000 đồng/ngày đối với gia đình quân nhân dự bị thuộc diện lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; 240.000 đồng/ngày đối với gia đình quân nhân dự bị không thuộc các đối tượng trên.

Gia đình quân nhân dự bị được hưởng trợ cấp - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Đặc biệt, nếu quân nhân dự bị ốm đau, tai nạn đi khám bệnh, chữa bệnh thì gia đình được hưởng trợ cấp nhưng không vượt quá thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động.

Ngoài ra, theo Nghị định 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ. Phụ cấp đối với chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được chi trả theo tháng và mức hưởng cho một số chức vụ như: Mức hưởng 357.600 đồng/tháng đối với chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã; chỉ huy trưởng, chính trị viên, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.

Mức hưởng 327.800 đồng/tháng đối với phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự cấp xã; phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn ...

Mức hưởng 312.900 đồng/tháng đối với phó tiểu đoàn trưởng, chính trị viên phó tiểu đoàn; phó hải đoàn trưởng, chính trị viên phó hải đoàn; phó hải đội trưởng, chính trị viên phó hải đội dân quân thường trực; phó đại đội trưởng, chính trị viên phó đại đội Dân quân tự vệ cơ động… Nghị định 72/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15-8-2020.

Trường Hoàng