Hành trình phát triển Báo Người Lao Động từ năm 1975 - Ảnh 1.