Có thể nói phương án nào cũng có ưu điểm, nhược điểm của nó. Tuy nhiên, theo quan điểm người viết thì tăng lương hưu theo giá trị tuyệt đối là hợp lý, công bằng hơn cả. Bởi những lý do sau:

Thứ nhất, lương hưu, cụ thể là chế độ hưu trí, là chế độ chi trả lương hưu cho người lao động đã hết tuổi làm việc theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm lao động khi về già có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản và chăm sóc sức khỏe. Do đó, khi đã gọi là lương hưu thì không nên có sự chênh lệch quá lớn mà phải ngang bằng nhau tương đối và tiêu chí quan trọng nhất là bảo đảm "chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản".

Thứ hai, hiện nay một số đối tượng hưởng lương hưu rất thấp, nhất là những người nghỉ hưu trước ngày 1-1-1995, cán bộ cấp xã, người có số năm đóng BHXH ít... Nếu tăng lương hưu theo tỉ lệ % thì những người lương thấp được tăng lương quá ít, trong khi những người đang hưởng lương cao ngất ngưởng lại được tăng thêm càng nhiều. Khi đó, khoảng cách chênh lệch lương hưu ngày càng rộng thêm, những người lương hưu thấp đã khó khăn sẽ càng khó khăn hơn. Ðiều này vô tình gây ra nghịch lý, bất cập trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội - mục tiêu cao nhất của chế độ hưu trí, chính sách BHXH.

Ngoài ra, thời điểm hiện tại, đối tượng hưởng lương hưu rất đa dạng, trong đó nhiều người hưởng lương hưu từ những chính sách, quy định trước đây khi chưa có chính sách đóng BHXH như những người nghỉ hưu trước ngày 1-1-1995 hoặc cán bộ cấp xã nghỉ hưu trước đây thì rất thiệt thòi, lương rất thấp. Vì vậy, nên tăng lương hưu theo giá trị tuyệt đối nhằm bảo đảm sự hài hòa, công bằng hơn giữa những người về hưu.

Phạm Văn Chung