Chính quyền thành phố này lấy lý do đất vướng quy hoạch nên đã đồng ý hoán đổi cho Bí thư TP Bà Rịa là ông Lương Trí Tiên một lô đất mặt tiền trung tâm TP.

Người dân có quyền nghi vấn về tính hợp pháp của quyết định hoán đổi đất trong trường hợp này bởi theo quy định pháp luật, cụ thể là Luật Đất đai và các văn bản liên quan thì không có bất cứ quy định nào cho phép việc hoán đổi đất như vậy cả. Mặt khác, việc hoán đổi này có dấu hiệu bất minh khi thời điểm hoán đổi lại trùng với thời điểm quy hoạch và mảnh đất được hoán đổi ở vị trí đắc địa, có giá trị gấp nhiều lần so với mảnh đất cũ.

Đối với khía cạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng thì rõ ràng việc hoán đổi này khá nhạy cảm, không phù hợp với tiêu chí, biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực mà Đảng và nhà nước đề ra. Ở khía cạnh chính trị - xã hội, cho dù việc hoán đổi đất là cần thiết, cấp bách thì cũng không nên làm bởi vụ việc liên quan đến cán bộ, công chức, lại là người có chức quyền ở địa phương.

Việc đổi đất cho người dân bình thường trái quy định pháp luật đã khó chấp nhận, huống hồ đây là người đứng đầu TP. Đặc biệt, việc này có lợi cho người được hoán đổi thì lại càng không nên làm vì như vậy ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Vì vậy, đề nghị cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ để xử lý những tập thể, cá nhân sai phạm, tùy tiện. Có như vậy mới bảo đảm tính thượng tôn pháp luật, chấn chỉnh sai phạm, lấy lại niềm tin của người dân.


Vĩnh Linh