Do thu nhập thấp, không ổn định nên ông Quý nợ tiền thuế. Đến ngày 22-1-2015, Chi cục Thuế TP Hà Tĩnh gửi thông báo ông Quý nợ thuế là 450.000 đồng!? Đến tháng 1-2015, Chi cục Thuế TP Hà Tĩnh buộc ông Quý phải đóng tiền nợ và tiền chậm nộp thuế tháng 1-2015 là 522.000 đồng/tháng. Ông Quý không đồng ý nên kiến nghị cán bộ thuế xem lại. Trong khi kiến nghị của ông Quý chưa được giải quyết, ngày 9-2-2015, Chi cục Thuế TP Hà Tĩnh đến tiệm hớt tóc của ông Quý yêu cầu đóng tiền thuế. Cho rằng Chi cục Thuế TP Hà Tĩnh tính tiền thuế không đúng nên ông Quý không đóng. Vì thế, Chi cục Thuế TP Hà Tĩnh thu dụng cụ hành nghề của ông Quý.

Đến ngày 8-6-2015, trong khi ông Quý đang chữa bệnh ở Hà Nội, tiệm cắt tóc nhờ một người bạn trông coi, Chi cục Thuế TP Hà Tĩnh tiếp tục đến tiệm cắt tóc của ông Quý thu tài sản.

Trả lời vấn đề này, ông Trương Quang Long, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Hà Tĩnh, cho biết ông Quý nợ thuế kéo dài nên đơn vị tiến hành cưỡng chế tài sản. Khi nào ông Quý trả tiền nợ thuế thì tài sản sẽ được trả lại. Đơn vị đã thực hiện việc cưỡng chế tài sản theo đúng quy định của pháp luật, 3 ngày trước khi cưỡng chế tài sản đơn vị có quyết định cưỡng chế gửi đến đương sự để đương sự biết.

“Tôi không hề nhận được quyết định cưỡng chế tài sản lần 2 của Chi cục Thuế TP Hà Tĩnh. Vả lại lúc đó tôi đang điều trị bệnh tại Hà Nội. Tôi sẽ khiếu nại đến Cục thuế Hà Tĩnh về cách tính thuế không đúng và cách làm việc vi phạm của Chi cục Thuế TP Hà Tĩnh” - ông Quý nói.

Trường Hoàng