Sau khi báo đăng, cơ quan chức năng đã tiến hành di dời các khối bê tông và xếp cho gọn lại. Tuy nhiên, các khối bê tông lại được xếp nằm chồng lên nhau chỏng chơ, có thể đổ ngã xuống đường bất cứ lúc nào, khiến ai đi ngang qua đây cũng cảm thấy bất an.

X.Danh