Đây là tấm pa nô tuyên truyền những tiêu chuẩn về con đường kiểu mẫu. Nhưng  tấm panô này đã bị gió thổi rách nát, méo mó, chữ viết bị bong tróc.

Ngay sau khi báo đưa tin, chính quyền địa phương đã dẹp bỏ tấm  panô trên.

PHƯỚC ĐĂNG (TPHCM)