Khuyến khích tham gia quỹ hưu trí tự nguyện

Tin mới

26/01/2014 20:41

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2020, có 500 doanh nghiệp với 150.000 lao động mua bảo hiểm hưu trí hoặc đóng góp vào các quỹ hưu trí tự nguyện theo hình thức ủy thác đầu tư

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 144 phê duyệt đề án hình thành và phát triển chương trình hưu trí tự nguyện (HTTN). Thủ tướng chỉ đạo trong năm 2014, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng nghị định về quỹ HTTN theo mô hình ủy thác và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho quỹ này.

Huy động vốn cho nền kinh tế

Theo đề án, đối tượng được khuyến khích tham gia chương trình HTTN là người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (gọi chung là doanh nghiệp - DN) có ký kết hợp đồng lao động, đã tham gia đầy đủ các chương trình BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Về chính sách, nhà nước khuyến khích NLĐ và DN tham gia chương trình HTTN theo các hình thức sản phẩm của chương trình; có các chính sách ưu đãi về thuế đối với những khoản đóng góp, lợi nhuận đầu tư, các khoản chi trả cho NLĐ khi đến tuổi nghỉ hưu. Điều kiện được hưởng các mức ưu đãi cụ thể thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập DN, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Quan điểm của Chính phủ khi hình thành và phát triển chương trình HTTN là nhằm xây dựng hệ thống hưu trí đa trụ cột tại Việt Nam, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, chương trình khuyến khích tiết kiệm, mở rộng cơ sở nhà đầu tư vốn dài hạn trên thị trường vốn theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020.

Doanh nghiệp và người lao động tham gia BHXH bắt buộc là đối tượng được tham gia quỹ hưu trí tự nguyện. Trong ảnh: Làm thủ tục đóng BHXH tại BHXH TP HCMẢnh: Trường Hoàng
Doanh nghiệp và người lao động tham gia BHXH bắt buộc là đối tượng được tham gia quỹ hưu trí tự nguyện. Trong ảnh: Làm thủ tục đóng BHXH tại BHXH TP HCMẢnh: Trường Hoàng

Trên cơ sở này, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2020, khoảng 400-500 DN với 150.000 lao động tham gia mua sản phẩm bảo hiểm hưu trí (BHHT) hoặc đóng góp vào các quỹ HTTN theo hình thức ủy thác đầu tư. Doanh số tích lũy của các quỹ HTTN để đầu tư trở lại nền kinh tế, trong đó có thị trường vốn, chứng khoán đạt 10.000-12.000 tỉ đồng vào năm 2020.

Bảo đảm an toàn quỹ

Đề án cũng xác định rõ các sản phẩm hưu trí và việc quản lý. Theo đó, đối với các sản phẩm BHHT, NLĐ và DN thực hiện ký kết hợp đồng tham gia với các công ty bảo hiểm nhân thọ. Nhà nước sẽ triển khai cơ chế quản lý, giám sát việc cung cấp các sản phẩm BHHT này theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm cùng các văn bản hướng dẫn.

Các sản phẩm HTTN đóng góp vào quỹ theo mô hình ủy thác đầu tư. Nhà nước quản lý, giám sát đăng ký thành lập và triển khai thực hiện chương trình HTTN tại DN. Việc quản lý, giám sát thực hiện thông qua các quy định khung về mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ HTTN, quy định về giới hạn đầu tư và cơ chế thông tin, báo cáo, giám sát đối với quỹ.

Chương trình HTTN còn khá mới mẻ ở Việt Nam dù hiện tại, một số công ty bảo hiểm nhân thọ đã bắt đầu triển khai các sản phẩm BHHT. Do đó, các chuyên gia cho rằng để phát huy hiệu quả của chương trình HTTN và bảo đảm an toàn quỹ trong tương lai, cần nghiên cứu kỹ và xây dựng, triển khai việc quản lý một cách đồng bộ, chặt chẽ với hệ thống pháp lý liên quan về đầu tư chứng khoán, ủy thác đầu tư, các sản phẩm  đầu tư trên thị trường vốn... nhằm tránh kẽ hở có thể phát sinh rủi ro.

Quyền lợi của người tham gia

Theo đề án, DN và NLĐ tham gia chương trình HTTN sẽ hưởng nhiều chính sách ưu đãi, như: được miễn, giảm thu nhập chịu thuế đối với các khoản đóng góp quỹ HTTN, lợi nhuận đầu tư từ quỹ, thuế thu nhập cá nhân của NLĐ từ các khoản chi trả khi đến tuổi nghỉ hưu. Mức ưu đãi cụ thể sẽ được quy định chi tiết khi xây dựng nghị định về quỹ HTTN và những văn bản hướng dẫn thi hành các luật Thuế thu nhập DN, Thuế thu nhập cá nhân. Các văn bản này sẽ hướng dẫn rõ đối tượng tham gia quỹ, mức và điều kiện được tính vào chi phí, được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế hoặc miễn, giảm thuế...

 

NGUYỄN DUY
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI