Do các gian hàng hóa che khuất tầm nhìn, khách tại trạm không quan sát được xe buýt sắp đến nên phải di chuyển ra ngoài đường đón xe rất nguy hiểm.

Tin-ảnh: D.Đức