Lề đường thành bãi rác - Ảnh 1.

Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý để trả lại con đường sạch đẹp, an toàn.

Tin-ảnh: T.Thảo