Việc lãnh đạo TP khuyến khích tiếp nhận ý kiến, đề án, chương trình, kế hoạch của các tầng lớp nhân dân TP, cán bộ nghỉ hưu, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà quản lý, đoàn viên, kiều bào... sẽ khơi dậy mạnh mẽ và toàn diện trí tuệ, kinh nghiệm của nhân dân, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, các điểm nghẽn trong sự phát triển của TP, qua đó giúp TP phát triển nhanh, bền vững. 

Mời bạn đọc tham gia hiến kế cho TP HCM - Ảnh 1.

 Từ hôm nay, Báo Người Lao Động mở diễn đàn "Lắng nghe người dân hiến kế" trên báo giấy và mở thường xuyên trên Báo Người Lao Động điện tử để tiếp nhận những ý kiến đóng góp của người dân. Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ email: bandoc@nld.com.vn. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều hiến kế, giải pháp khả thi, qua đó góp phần xây dựng TP sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước.

Đơn vị đồng hành:

Mời bạn đọc tham gia hiến kế cho TP HCM - Ảnh 2.