Đây là cuộc họp lần thứ 7 của Hội Đồng hương Tuy Phước và Vân Canh tại TP HCM.

 

Phát học bổng cho con em đồng hương
Phát học bổng cho con em đồng hương

 

Buổi họp mặt nhằm kết nối tình cảm quê hương của bà con quê Tuy Phước và Vân Canh đang sống xa quê hương. Buổi họp mặt có sự tham dự của lãnh đạo hai huyện Tuy Phước và Vân Canh, cùng nhiều hoạt động cộng đồng hữu ích khác.

Ban Liên lạc Hội đồng hương huyện Tuy Phước và Vân Canh, tỉnh Bình Định kính mời.

Tin - ảnh: Vĩnh Hy