Mới đây, theo chân người quen đi đổi tiền mới, tiền lẻ, tôi đã đến phố Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. Tại đây, người ta chen nhau đổi tiền. Với các loại tiền mới mệnh giá nhỏ mà nhiều người chuộng để dùng đi lễ, chùa như: 500, 1.000, 2.000, 5.000 đồng, tỉ lệ đổi rất cao, dao động từ 20% đến 30% (100.000 đồng đổi được 70.000 - 80.000 đồng).

Các loại tiền mới mệnh giá trung bình, dùng để mừng tuổi như 10.000, 20.000, 50.000 thì giá đổi có phần nhẹ hơn, phổ biến dưới 20%. Người quen của tôi cho biết có năm tiền mới, tiền lẻ khan hiếm, tỉ lệ đổi còn bị các chủ dịch vụ “chém” tới 40%!

Tôi nhẩm tính với tỉ lệ đổi tiền cũ sang tiền mới, tiền lẻ chỉ 20% thì nếu muốn đổi khoảng 1 triệu đồng ra các tờ mệnh giá 10.000 đồng, người ta đã mất đứt 200.000 đồng. Nhiều người qua một cái Tết lì xì mừng tuổi, đi lễ chùa... hết 3-5 triệu đồng thì chi phí bỏ ra để đổi tiền mới, tiền lẻ là không hề nhỏ.

Theo tôi, chúng ta đâu nhất thiết phải cần đến tiền mới để mừng tuổi, đi lễ chùa? Điều quan trọng mà chúng ta gửi gắm ở những đồng tiền mà mình lì xì hay cúng chùa, dù cũ, là sự chân thành. Nếu chân thành, khi ta mừng tuổi với tiền cũ, tôi nghĩ chẳng người nhận nào lại chê trách. Nếu chân thành, khi ta lễ chùa với tiền cũ, chắc hẳn “Trời, Phật” cũng không nỡ quở phạt.

Hy vọng mọi người nên đơn giản hóa chuyện tiền mới trong năm mới để đỡ phải vất vả với chuyện lo đổi tiền mỗi khi Tết đến Xuân về, cũng như tiết kiệm được một khoản không nhỏ dành cho các việc chi tiêu có ích.

Nguyễn Long (Hà Nội)