Nhếch nhác và nguy hiểm - Ảnh 1.

Vừa nhếch nhác vừa là mối nguy hiểm cho người đi đường (ảnh).

Tin-ảnh: H.T.Hùng