Có thể nói cơ sở hạ tầng giao thông nước ta đang yếu kém thì việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh không chỉ làm cản trở giao thông mà còn làm mất mỹ quan nơi đô thị, tạo ra những hình ảnh nhếch nhác. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm vỉa hè không đơn giản bởi vướng cả lý, tình và cả sự chồng chéo trong quản lý. Một vỉa hè, tuyến phố có nhiều cơ quan quản lý, nhiều cơ quan được cấp phép hoạt động. Chính sự nhùng nhằng đó đã dẫn đến việc ngang nhiên sử dụng trái phép vỉa hè.

Được biết, hiện nay tại các địa phương, Sở Giao thông Vận tải có nhiệm vụ tổ chức giao thông ở lòng đường, vỉa hè các tuyến phố, còn việc quản lý hoạt động ở vỉa hè lại do UBND cấp quận, phường. Quận, phường vừa có trách nhiệm giữ trật tự đô thị vừa được giao nhiệm vụ thu thuế kinh doanh trên phần diện tích cấp phép sử dụng. Từ đó, đã tạo quy định người dân đóng thuế, nộp phí trên vỉa hè thì được kinh doanh mà kinh doanh thì lấn chiếm vỉa hè, phần lòng đường lại mâu thuẫn với việc tổ chức giao thông của Sở Giao thông Vận tải. Điều này tạo nên cái vòng luẩn quẩn trong quản lý vỉa hè hiện nay ở các địa phương.

Chính vì vậy, để thiết lập lại trật tự hè phố, nhất là nâng cao ý thức trách nhiệm và sự chung tay của cả cộng đồng để phố phường có vỉa hè, lòng đường đúng nghĩa thì đòi hỏi trước tiên các cơ quan chức năng phải có những quy định chặt chẽ về quản lý vỉa hè sao cho cân bằng được bài toán giữa lợi ích kinh tế và giải quyết ùn tắc. Điều này đòi hỏi các ngành liên quan cần sớm có sự điều chỉnh phù hợp, từng bước đồng nhất phương thức quản lý, điều hành, tránh những bất cập như đang tồn tại hiện nay.

Văn Thi Hoàng