Công tác phòng chống thiên tai, bão lụt được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt nhằm giảm bớt thiệt hại về người và của. Tình hình bão lụt liên tục được cập nhật nhanh nhất trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng... Dù vậy, thiệt hại nặng nề về người và của vẫn xảy ra. Đau lòng hơn, đã có người chết và mất tích.

Thiên tai ngày càng khốc liệt, diễn biến hết sức khó lường, không còn theo quy luật nào nữa... Đó là nhận định và đánh giá của nhiều chuyên gia. Do vậy, công cuộc phòng chống thiên tai hiện nay không chỉ là nhiệm vụ của nhà nước hay tổ chức chính trị, xã hội nào mà là việc sống còn của nhiều người, nhiều gia đình.

Miền Trung - đặc biệt là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi ... - được xem là "rốn" của bão lũ khi năm nào cũng xảy ra. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của, ngoài việc dự báo chính xác, kịp thời về tình hình thiên tai, bão lũ, đã đến lúc cần quan tâm, đầu tư xây dựng công trình nhà tránh bão, nhà tránh lũ cho người dân ở các tỉnh, thành này. Sau bão lũ, những công trình này có thể sử dụng làm nơi sinh hoạt cộng đồng hoặc giao cho cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý cho thuê làm nơi tổ chức hội thảo, hội nghị và các khoản thu đều nộp vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, nhà nước nên cho người dân vay tiền lãi suất ưu đãi để xây dựng nhà ở vững chắc; chấm dứt việc khai thác quá mức, trái với quy luật tự nhiên, dẫn đến tàn phá thiên nhiên... Đây chính là những cách để phòng chống thảm họa thiên tai.

Nguyễn Đước