Đây là con đường có lưu lượng xe qua lại nhiều, hành vi này quá nguy hiểm khi vừa vi phạm luật vừa gây cản trở giao thông.

Tin-ảnh: T.Thảo