Chương trình nhằm tổng kết một năm hoạt động, cấp học bổng tượng trưng cho học sinh, sinh viên (HS-SV) dân tộc thiểu số tiêu biểu trong cả nước năm học 2017-2018; trao giải thưởng Vừ A Dính;... 

Quỹ Học bổng Vừ A Dính được tặng hơn 54 tỉ đồng - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng tiền cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính

Ngay trong đêm giao lưu, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao tặng hơn 54 tỉ đồng cho quỹ học bổng. Trong năm qua, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã trao 5.000 suất học bổng cho HS-SV dân tộc thiểu số, 3.000 suất học bổng cho HS-SV vùng biển đảo của cả nước; xây dựng 3 điểm trường ở các tỉnh Yên Bái, Điện Biên; 5 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; xây 6 chiếc cầu cho các tỉnh miền Tây...

Tin-ảnh: Đ.Phượng