Rác quảng cáo đầy đường

Những tờ rơi này không được người đi đường quan tâm mà vứt đầy đường (ảnh).

Tình trạng này cũng xuất hiện ở một số ngã tư khác ở quận 4, quận 1, quận 5... Cần nghiêm cấm cách quảng cáo này vì luôn làm bẩn đường phố.

Tin-ảnh: H.Nghi