Rác thải ngập cầu vượt Gò Dưa - Ảnh 1.

Tuy nhiên, suốt một thời gian dài không có đội vệ sinh nào thu gom, quét dọn làm sạch cho cây cầu.

Tin-ảnh: Đ.Đức