Rác tràn đường, ngập vỉa hè - Ảnh 1.

Khiến nơi này nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm trầm trọng (ảnh).

Tin-ảnh: Đ.Đức