Rác trên cầu Kiệu - Ảnh 1.

Người dân cho biết cứ vài ngày là rác trên cầu chất thành đống, lực lượng vệ sinh môi trường dọn đi, sau đó tình trạng đổ trộm rác lại tái diễn.

Tin-ảnh: H.Thiệu